Aktualności
NOWY SERWIS INTERNETOWY PDF Drukuj Email
sobota, 11 lutego 2017 00:00

ZAPRASZAMY NA NOWE STRONY INTERNETOWE

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

 

www.wamacoop.pl


Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie

 

www.owes.com.plZespół WAMA-COOP

 
OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE PDF Drukuj Email
sobota, 11 lutego 2017 00:00

 

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE

 

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” realizowany jest w okresie od 1 października 2016 roku do 31 grudnia 2018 roku przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP.

 

CELEM GŁÓWNYM projektu jest tworzenie nowych miejsc pracy, wzmacnianie potencjału podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz tworzenie przyjaznego otoczenia prawnego i inicjatyw partnerskich ukierunkowanych na realizację działań z zakresu ekonomii społecznej.

 

KOGO ZAPRASZAMY?

 

 • osoby zagrożone wyłączeniem społecznym, w tym bezrobotne i niepełnosprawne zainteresowane utworzeniem spółdzielni socjalnej;
 • grupy nieformalne, inicjatywne, społeczności lokalne, które planują inicjatywy z zakresu ekonomii społecznej;
 • organizacje pozarządowe, które chcą wzmocnić swój potencjał poprzez prowadzenia działalności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy;
 • przedsiębiorstwa społeczne, zwłaszcza spółdzielnie socjalne i organizacje prowadzące działalność gospodarczą;
 • podmioty reintegracji społeczno-zawodowej (CIS, KIS, ZAZ, WTZ), które chcą aktywizować uczestników swoich działań w kierunku ES;
 • samorządy lokalne i ich jednostki organizacyjne (PUP, OPS, PCPR) w zakresie tworzenia przyjaznych warunków do rozwoju ekonomii społecznej;
 • przedsiębiorców zainteresowanych współpracą oraz zakupem produktów i usług od podmiotów ekonomii społecznej.

 

CO OFERUJEMY?

 

 • wspieramy tworzenie i rozwój inicjatyw, projektów, partnerstw lokalnych ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej;
 • organizujemy warsztaty, szkolenia, cykle edukacyjne, wizyty studyjne dotyczące tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych;
 • zapewniamy pomoc opiekuna biznesowego i ekspertów z zakresu prawa, księgowości i marketingu, ukierunkowaną na tworzenie miejsc pracy i rozwój nowopowstałych i istniejących podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych;
 • udzielamy wsparcia finansowego na założenie i rozwój przedsiębiorstw społecznych w kwocie do 24 tys. zł dotacji na każdą uprawnioną osobę oraz wsparcie pomostowe w okresie do 12 m-cy.

 

KONTAKT:

 

Centrum Przedsiębiorczości Społecznej w Olsztynie

10-508 Olsztyn, ul. Adama Mickiewicza 21/23 pok. 305;

tel. 89 533 84 05, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;

 

Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Olsztynie

10-508 Olsztyn ul. Adama Mickiewicza 21/23 (parter);

tel. 89 526 43 66, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Kętrzynie

11-400 Kętrzyn, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1;

tel. 89 751 39 90, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;

tel. 609 147 750, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;

 

Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Bartoszycach

11-200 Bartoszyce, ul. Limanowskiego 14;

tel. 89 762 67 00, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;

tel. 609 147 760, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;

 

Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej w Działdowie

13-200 Działdowo, ul. Władysława Jagiełły 15; tel. 23 697 06 76, 23 697 06 82; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/02/2017/OWES - zmiana terminu naboru PDF Drukuj Email
czwartek, 09 lutego 2017 12:11

Ofertę należy złożyć do dnia 13 lutego 2017 r. do godz. 12:00 z dopiskiem: „Oferta – usługi szkoleniowe”.

 
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/02/2017/OWES PDF Drukuj Email
środa, 01 lutego 2017 11:05

W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”, zapraszamy do składania ofert na wykonanie usług szkoleniowych. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Niniejsze zapytanie ogłoszone zostało na stronie internetowej www.wamacoop.olsztyn.pl oraz www.owes.com.pl, a także w siedzibie Zamawiającego.

 
ZASADY REGULUJĄCE PRZYZNAWANIE WSPARCIA FINANSOWEGO OWES PDF Drukuj Email
piątek, 23 grudnia 2016 17:14

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO
NA ZATRUDNIENIE W NOWOUTWORZONYCH/ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH LUB
PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ WYŁĄCZNIE POD WARUNKIEM ICH PRZEKSZTAŁCENIA W PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE

Załączniki:
Plik
Pobierz (REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO (04.01.2017r.).pdf)REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO (04.01.2017r.).pdf
Pobierz (Spis załączników.doc)Spis załączników.doc
Pobierz (Zał. 1 - Wniosek o jednorazową dotację OWES Olsztyn.doc)Zał. 1 - Wniosek o jednorazową dotację OWES Olsztyn.doc
Pobierz (Zał. 10 - Oświad. o nieotrzym. pom. de inimis OWES Olsztyn.doc)Zał. 10 - Oświad. o nieotrzym. pom. de inimis OWES Olsztyn.doc
Pobierz (Zał. 11 - Oświad. PS o wys. pom. de minimis OWES Olsztyn.doc)Zał. 11 - Oświad. PS o wys. pom. de minimis OWES Olsztyn.doc
Pobierz (Zał. 12 - oświadczenie o koncie bankowym OWES Olsztyn.doc)Zał. 12 - oświadczenie o koncie bankowym OWES Olsztyn.doc
Pobierz (Zał. 13 - Wykaz zaś-ośw. potw. kwalifkowalność osób OWES Olsztyn.doc)Zał. 13 - Wykaz zaś-ośw. potw. kwalifkowalność osób OWES Olsztyn.doc
Pobierz (Zał. 14 - Karta oceny formalnej OWES Olsztyn.doc)Zał. 14 - Karta oceny formalnej OWES Olsztyn.doc
Pobierz (Zał. 15 - Karta oceny merytorycznej OWES Olsztyn.doc)Zał. 15 - Karta oceny merytorycznej OWES Olsztyn.doc
Pobierz (Zał. 16 - Wzór weksla in blanco OWES Olsztyn.doc)Zał. 16 - Wzór weksla in blanco OWES Olsztyn.doc
Pobierz (Zał. 17 - Deklaracja wekslowa OWES Olsztyn.doc)Zał. 17 - Deklaracja wekslowa OWES Olsztyn.doc
Pobierz (Zał. 18 - Wniosek o pdst. wsp. pomostowe OWES Olsztyn.doc)Zał. 18 - Wniosek o pdst. wsp. pomostowe OWES Olsztyn.doc
Pobierz (Zał. 19 - Umowa o wsp. pomostowe pds. OWES Olsztyn.doc)Zał. 19 - Umowa o wsp. pomostowe pds. OWES Olsztyn.doc
Pobierz (Zał. 20 - Wniosek o przedłuż. wsp. pom. OWES Olsztyn.doc)Zał. 20 - Wniosek o przedłuż. wsp. pom. OWES Olsztyn.doc
Pobierz (Zał. 21 - Zest. wyd. wsparcia pom. pdst..xls)Zał. 21 - Zest. wyd. wsparcia pom. pdst..xls
Pobierz (Zał. 22 - Oświad. o braku innej pomocy OWES Olsztyn.doc)Zał. 22 - Oświad. o braku innej pomocy OWES Olsztyn.doc
Pobierz (Zał. 23 - Oświad. o dok. zak. zg. z biznesplanem OWES Olsztyn.doc)Zał. 23 - Oświad. o dok. zak. zg. z biznesplanem OWES Olsztyn.doc
Pobierz (Zał. 24 - Oświad. os. fiz. zakładającej PS OWES Olsztyn.doc)Zał. 24 - Oświad. os. fiz. zakładającej PS OWES Olsztyn.doc
Pobierz (Zał. 25 - Oświad. os. prawnej zakł. PS OWES Olsztyn.doc)Zał. 25 - Oświad. os. prawnej zakł. PS OWES Olsztyn.doc
Pobierz (Zał. 26 - Oświad. PES przekszt. w PS OWES Olsztyn.doc)Zał. 26 - Oświad. PES przekszt. w PS OWES Olsztyn.doc
Pobierz (Zał. 27 - Zest. tow. i usług zakupionych OWES Olsztyn.doc)Zał. 27 - Zest. tow. i usług zakupionych OWES Olsztyn.doc
Pobierz (Zał. 28 - Form-meryt oc. o wsp. pom. pdst. OWES Olsztyn.doc)Zał. 28 - Form-meryt oc. o wsp. pom. pdst. OWES Olsztyn.doc
Pobierz (Zał. 29 - Form oc. wsp. pom. przedłuż. OWES Olsztyn.doc)Zał. 29 - Form oc. wsp. pom. przedłuż. OWES Olsztyn.doc
Pobierz (Zał. 2a - Biznesplan - nowopowstałe PS OWES Olsztyn.doc)Zał. 2a - Biznesplan - nowopowstałe PS OWES Olsztyn.doc
Pobierz (Zał. 2b - Biznesplan - istniejące przedsiębiorstwo OWES Olsztyn.doc)Zał. 2b - Biznesplan - istniejące przedsiębiorstwo OWES Olsztyn.doc
Pobierz (Zał. 3 - Opinia opiekuna biznesowego OWES Olsztyn.doc)Zał. 3 - Opinia opiekuna biznesowego OWES Olsztyn.doc
Pobierz (Zał. 30 - Meryt. oc. wsp. pom.przedłuż. OWES Olsztyn.doc)Zał. 30 - Meryt. oc. wsp. pom.przedłuż. OWES Olsztyn.doc
Pobierz (Zał. 4 - Harmonogram rzeczowo-finans..xls)Zał. 4 - Harmonogram rzeczowo-finans..xls
Pobierz (Zał. 5 - Umowa na śr. finans. na zatrud. OLSZTYN.doc)Zał. 5 - Umowa na śr. finans. na zatrud. OLSZTYN.doc
Pobierz (Zał. 6 - Oświad. o speł. przesłanek-os. fiz. OWES Olsztyn.doc)Zał. 6 - Oświad. o speł. przesłanek-os. fiz. OWES Olsztyn.doc
Pobierz (Zał. 7 - Oświadczenie dot. podatku VAT OWES Olsztyn.doc)Zał. 7 - Oświadczenie dot. podatku VAT OWES Olsztyn.doc
Pobierz (Zał. 8 - Form. inf. przedst. przy ubieg. się o pom. de minimis.xls)Zał. 8 - Form. inf. przedst. przy ubieg. się o pom. de minimis.xls
Pobierz (Zał. 9 - Brak dec. KE o zwrocie środków OWES Olsztyn.doc)Zał. 9 - Brak dec. KE o zwrocie środków OWES Olsztyn.doc
 
PRZERWA W PRACY IPS I OWES PDF Drukuj Email
poniedziałek, 19 grudnia 2016 10:25

Szanowni Państwo,

 

w dniu 23.12.2016 roku nieczynne będą biura Inkubatorów Przedsiębiorczości Społecznej w Bartoszycach

i Kętrzynie oraz Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie.

 
NOWY NUMER TELEFONU OWES PDF Drukuj Email
środa, 05 października 2016 18:46

UWAGA

 

NOWY NUMER TELEFONU

OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE

89 526 43 66

 
SPOTKANIE INFORMACYJNE OWES PDF Drukuj Email
piątek, 09 września 2016 11:07

Informujemy, iż w najbliższym czasie w ramach działań Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej Olsztynie, planowane jest ogłoszenie o naborze wniosków do konkursu na dotacje dla Spółdzielni Socjalnych tworzących nowe miejsca pracy oraz organizacji pozarządowych, które chcą podjąć odpłatną działalność statutową lub działalność gospodarczą, jednocześnie przekształcając się w przedsiębiorstwo społeczne.

 

Dotacje mają na celu tworzenie nowych miejsc pracy dla osób pozostających bez pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Kwota dostępna na stworzenie jednego miejsca pracy to ok. 24 tys. zł. Dodatkową pomocą jest wsparcie pomostowe w wysokości do 1850 zł miesięcznie przez pół roku z przeznaczeniem na koszty ponoszone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z możliwością przedłużenia wsparcia o kolejne miesiące w niższej kwocie. Dodatkowo zapewniamy wsparcie szkoleniowo-doradcze dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

 

W związku z powyższym zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 15 września  2016 r o godz. 13:00 w siedzibie Stowarzyszenia WAMA-COOP w Olsztynie przy ul. A Mickiewicza 21/23 w sali 300/6.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Chęć udziału w spotkaniu proszę zgłaszać w formie informacji e-mail na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ PDF Drukuj Email
piątek, 02 września 2016 16:04

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zajmuje się kompleksowym wspieraniem podmiotów ekonomii społecznej i osób indywidualnych zainteresowanych uruchomieniem przedsięwzięcia z zakresu ekonomii społecznej. OWES świadczy usługi doradcze z zakresu prawa, księgowości czy marketingu, organizuje szkolenia i warsztaty oraz wspiera rozwój partnerstw lokalnych.

 

Prowadzimy działania na terenie pięciu powiatów województwa warmińsko-mazurskiego: m. Olsztyn, powiat olsztyński, mrągowski, kętrzyński, lidzbarski i bartoszycki.

 

Wspieramy tworzenie i wzmacniamy potencjał podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Tworzymy przyjazne otoczenie prawne i inicjatywy partnerskie ukierunkowane na realizację inicjatyw i projektów z zakresu ekonomii społecznej. Dajemy wiedzę, umiejętności, kompetencje niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej i tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Działania OWES podzielone zostały na trzy bloki: Centrum Przedsiębiorczości Społecznej, Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej oraz Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej.

 

Działania Ośrodka skierowane są w szczególności do:

 

  • podmiotów ekonomii społecznej i ich kadrze zarządzającej oraz pracownikom;
  • osób zagrożonym ubóstwem lub wykluczonym społecznie;
  • osób planującym założenie podmiotu ekonomii społecznej lub podjęcie pracy w podmiocie ekonomii społecznej;
  • osób prawnych planujących założenie podmiotu ekonomii społecznej.

 

 

Oferta Ośrodka


W ramach działalności Ośrodka przygotowaliśmy szeroki wachlarz wsparcia, między innymi:

 

  • wsparcie badawcze;
  • inkubacja przedsiębiorstw społecznych oraz wsparcie merytoryczne w tworzeniu i rozwoju: spółdzielni socjalnych, podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych oraz spółdzielni uczniowskich;
  • bezzwrotne wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych i podmiotach ekonomii społecznej;
  • wsparcie szkoleniowe i inkubacja przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej;
  • wsparcie doradcze i usługi na rzecz przedsiębiorstw społecznych oraz podmiotów ekonomii społecznej;
  • wsparcie promocyjne i marketingowe, działania sieciujące.

 

 

Udział w projekcie OWES jest bezpłatny

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ PDF Drukuj Email
wtorek, 29 marca 2016 09:26

Partnerstwo Działdowska Agencja Rozwoju S.A. oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

informuje, iż przystąpiło do konkursu, na dofinansowanie projektów ze środków

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020

Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne

Działanie 11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia

Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej

 

W przypadku pozytywnej oceny złożonego wniosku konkursowego Partnerstwo uzyska środki na realizację zadań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w latach 2016-2018.

 

Oferta Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie skierowana jest do osób w wieku 15-64 zagrożonych ryzykiem wykluczenia społecznego, w tym osób bezrobotnych, pracowników podmiotów działających na rzecz rozwoju ekonomii społecznej zamieszkujących jeden z 5 powiatów województwa warmińsko-mazurskiego tj. olsztyńskiego, lidzbarskiego, bartoszyckiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego i Miasta Olsztyna.

W ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie oferować będzie:

- świadczenie usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym, służących zakładaniu przedsiębiorstw społecznych,

- dotacje i wsparcie pomostowego na zakładanie przedsiębiorstw społecznych, prowadzące do zatrudnienia,

- dotacje i wsparcie pomostowego na tworzenie miejsc pracy w funkcjonujących przedsiębiorstwach społecznych.

 

Działdowska Agencja Rozwoju S.A. wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości
i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP, bazując na zdobytym doświadczeniu w realizacji projektów wspierających ekonomię społeczną oraz wychodząc naprzeciw zainteresowaniu tematem tworzenia spółdzielni socjalnych podejmie szereg innych działań ukierunkowanych na wzrost zatrudnienia poprzez rozwój ekonomii społecznej. W najbliższym czasie ukażą się regulaminy oraz dokumenty rekrutacyjne.

 

W celu sprawnego przeprowadzenia procesu rekrutacji i dotarcie do osób i podmiotów zainteresowanych udziałem w projekcie proszę o wypełnienie wstępnej deklaracji uczestnictwa w projekciehttp://goo.gl/forms/pmWRFBRHt1

 

 

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Działdowska Agencja Rozwoju S.A

Ul. Władysława Jagiełły 15A

13-200 Działdowo

Tel. 23 697 06 74, 23 697 06 87

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

Ul. Kołobrzeska 13 pok. 209

10-444 Olsztyn

Tel. 89 533 84 05

 
ZMIANY W FUNKCJONOWANIU INKUBATORÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ PDF Drukuj Email
środa, 30 września 2015 17:49

W związku z reorganizacją działalności Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie, dotychczasowa działalność Inkubatorów Ekonomii Społecznej w Kętrzynie i Mrągowie w okresie X-XII 2015 r., prowadzona będzie w formie dyżurów:

 

 

 • IES w Kętrzynie - w każdy wtorek w godzinach od 8.00 do 15.00
 • IES w Mrągowie - w każdą środę w godzinach od 8.00 do 15.00

 

 

W sprawach pilnych prosimy o kontakt z biurem OWES w Olsztynie:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. 89 533 84 38, 89 533 84 05

 
AKSES PDF Drukuj Email
środa, 30 września 2015 00:00

AKSES to  System Akredytacji i Standardów Działania Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej. System ten ma na celu wprowadzenie spójnych zasad i norm, które będą obowiązywały w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej. Głównym celem  systemu akredytacji opartego na sprecyzowanych standardach działania jest rozwój sektora ekonomii społecznej w Polsce poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług wspierających, świadczonych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej.

 
WYNIKI PROCESU AKREDYTACJI OWES PDF Drukuj Email
piątek, 25 września 2015 14:42

W dniu 23 września br. odbyło się posiedzenie Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, którego przedmiotem było przygotowania rekomendacji dla zakończenia procesu akredytacji.

 

Na podstawie rekomendacji Komitetu, Minister Pracy i Polityki Społecznej podjął decyzję w sprawie przyznania Ośrodkowi Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie statusu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości.

 


 
ZNAK PROMOCYJNY „ZAKUP PROSPOŁECZNY” PDF Drukuj Email
poniedziałek, 24 sierpnia 2015 10:15

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie informuje, że trwa ciągły nabór wniosków o przyznanie Znaku Promocyjnego „Zakup Prospołeczny”.


Serdecznie zapraszamy podmioty ekonomii społecznej z województwa warmińsko- mazurskiego do składania aplikacji (plik niezbędnych dokumentów do pobrania ze strony). Komplet dokumentacji, oprócz wniosku i ankiety, obejmuje następujące załączniki:


1. odpis/wyciąg z właściwego rejestru lub wydruk z internetowej wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego umożliwiający weryfikację przez Kapitułę Certyfikującą formy prawnej certyfikowanego podmiotu;


2. odpis/wyciąg z właściwego rejestru lub jakikolwiek inny dokument jednoznacznie potwierdzający funkcjonowanie podmiotu co najmniej 6 miesięcy;


3. oświadczenie/właściwe dokumenty przedstawione przez dany podmiot, który wykazuje w nim/nich faktyczną realizację działalności o charakterze społecznym lub społecznie użytecznym na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykluczonych społecznie lub społeczności lokalnej, umożliwiające weryfikację przez Kapitułę Certyfikującą społecznych celów działania podmiotu;


4. oświadczenie o posiadaniu nie mniej niż 30% przychodów własnych w ogólnej wartości przychodów, zawierające informację o przychodach ze sprzedaży dóbr i usług, dotacjach ze środków budżetu państwa, budżetu UE oraz budżetu jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań publicznych przez dany podmiot oraz bilans i rachunek wyników za ostatni okres obrachunkowy (w przypadku podmiotów, które działają krócej niż 12 miesięcy, wyciąg z ksiąg rachunkowych za okres prowadzonej działalności), umożliwiające weryfikację przez Komisję Certyfikującą ekonomicznego wymiaru działania podmiotu.


Wnioski o przyznanie Znaku Promocyjnego „Zakup Prospołeczny” można składać osobiście, kurierem lub pocztą w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17.

 

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt pod numerem tel.: 89 535 11 92.

 
ZMIANA W USTAWIE O ZATRUDNIENIU SOCJALNYM PDF Drukuj Email
poniedziałek, 24 sierpnia 2015 10:12

W dniu 5 sierpnia 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Jednocześnie dokonano kilku zmian w ustawie o spółdzielniach socjalnych.


W art. 2 skorygowano katalog osób uznanych za zagrożone wykluczeniem społecznym – założycieli spółdzielni:
– osoby, o których mowa w art. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (osoby, które zakończyły udział w Centrum Integracji Społecznej lub w zajęciach w Klubie Integracji Społecznej)
– osoby do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (oznacza że mogą to być osoby na umowach cywilno-prawnych!).
Uaktualniono także zapis o pomocy publicznej.

 

Zamówienia zastrzeżone


Wprowadzono nowy zapis art. 15a (odnoszący się do zakupów poniżej 30 tys. euro) w brzmieniu:
Art. 15a. 1. Jednostka sektora finansów publicznych udzielając zamówienia, które nie podlega ze względu na jego wartość ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) może zastrzec, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie spółdzielnie socjalne, działające na podstawie ustawy lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z uwzględnieniem przepisów art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. Informacja o zastrzeżeniu, o którym mowa w ust. 1, musi znaleźć się we wniosku o uruchomienie procedury udzielenia zamówienia publicznego oraz w odpowiednich dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 
BADANIE ANKIETOWE PDF Drukuj Email
wtorek, 18 sierpnia 2015 11:39

Szanowni Państwo!


Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie oraz Inkubatory Ekonomii Społecznej w Kętrzynie i Mrągowie zapraszają do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym sytuacji społeczno-zawodowej mieszkańców gmin: Kolno, Świątki, Stawiguda, Korsze i Piecki z województwa warmińsko-mazurskiego. Ankieta jest anonimowa, a udział w badaniu dobrowolny. Wyniki przeprowadzonych badań posłużą do opracowania diagnozy społeczno-gospodarczej wybranej gminy, stanowiącej jednocześnie identyfikację potrzeb i oczekiwań mieszkańców.

 

Badanie prowadzone jest w celu opracowania/uaktualnienia strategii rozwiązywania problemów społecznych w każdej z badanych gmin, umożliwiającej zaplanowanie działań zmierzających do poprawy jakości życia jej mieszkańców.

 

Wypełnione ankiety proszę dostarczyć w wersji papierowej do siedziby Inkubatora w Mrągowie, Kętrzynie lub Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie.

 

Wypełnione ankiety można również wysyłać drogą elektroniczną na adres:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Zapraszamy mieszkańców gmin: Kolno, Świątki, Stawiguda, Korsze i Piecki do badania ankietowego!!!

 
DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ LOKALNY GMINY KOLNO PDF Drukuj Email
wtorek, 18 sierpnia 2015 11:36

Harmonogram realizowanych działań

 
DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ LOKALNY GMINY ŚWIĄTKI PDF Drukuj Email
wtorek, 18 sierpnia 2015 08:00

Harmonogram realizowanych działań

 
PRZERWA W PRACY IES I OWES PDF Drukuj Email
poniedziałek, 10 sierpnia 2015 17:34

Szanowni Państwo,

 

W dniu 14.08.2015 roku nieczynne będą biura Inkubatorów Ekonomii Społecznej w Mrągowie i Kętrzynie oraz Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie.

 
ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ PDF Drukuj Email
środa, 03 czerwca 2015 09:40

ZAPROSZENIE


Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

 

oraz

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

 

mają zaszczyt zaprosić

 

na Konferencję pt.

 

„Współpraca międzysektorowa warunkiem szybszego rozwoju podmiotów ekonomii społecznej”

 

realizowaną w ramach projektu

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie,

 

która odbędzie się 18 czerwca 2015 r. o godz. 12.00

w Hotelu Taurus , Święta Lipka 16.

 

Ze względów organizacyjnych, uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 15 czerwca 2015 r.

pocztą elektroniczną:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; faxem 89 533 84 05 lub telefonicznie 89 533 84 38.

 
OFERTA PRACY PDF Drukuj Email
wtorek, 21 kwietnia 2015 19:03

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP poszukuje kandydatki/ów na stanowiska współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

 

Konsultant/ka ds. przedsiębiorczości społecznej


Oferujemy umowę o pracę na pełen etat

 

Zakres obowiązków:

a)      Organizacja pracy punktu konsultacyjnego,

b)      Promocja założeń projektu,

c)      Promocja przedsiębiorczości społecznej,

d)      Udzielanie osobom zainteresowanym podstawowych informacji dotyczących podejmowania działalności gospodarczej w ramach podmiotów ekonomii społecznej,

e)      Udzielanie informacji o szkoleniach prowadzonych w ramach projektu

f)      Organizacja spotkań osób zainteresowanych z doradcami – specjalistami

g)     Inicjowanie powstawania grup założycielskich PES

h)     Współpraca z urzędami i instytucjami rynku pracy (GOPS, PUP, KIS itp.) w zakresie dotyczącym przedsiębiorczości społecznej,

i)      Interwencje w urzędach i instytucjach na terenie działania OWES,

j)      Monitorowanie postępu działań spółdzielni socjalnych i grup założycielskich,

k)     Terminowe przygotowanie raportów z prowadzonych działań,

l)      Udziału w spotkaniach organizowanych w ramach projektu,

m)    Współpraca w ramach prowadzonych działań ewaluacyjnych,

n)     Realizowanie innych działań związanych z realizacją zadań projektowych;

 

Wymagania:

- wykształcenie wyższe ( z zakresu zarządzania lub ekonomii),

- min. 2-letnie doświadczenie zawodowe

- sprawna obsługa komputera

-znajomość przepisów prawnych (dotyczących rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym przepisów podatkowych),

- wiedza z zakresu możliwości pozyskiwania środków na rozpoczęcie i rozwój własnej działalności gospodarczej,

- wiedza z zakresu ekonomii, ekonomii społecznej, mechanizmów rynkowych,

- doświadczenie w sporządzaniu biznes planów,

- umiejętność analitycznego myślenia,

- umiejętność negocjacji,

- wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i organizacyjne,

- umiejętność pracy w zespole,

- pełna zdolność do czynności prawnych,

- wysoka motywacja do pracy,

- nienaganna kultura osobista,

- czynne prawo jazdy kat. B.

 

Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys CV,
 • kserokopia dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie,
 • dokumenty poświadczające posiadanie doświadczenia zawodowego wskazanego wyżej,
 • oświadczenie kandydata/ki dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz informację o oczekiwanym wynagrodzenie brutto.

 

Wymagane dokumenty należy przesłać w formie elektronicznej (temat wiadomości : „praca”) na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 29 kwietnia 2015 r. do godz. 15.00

 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami. Osoby wytypowane na podstawie dokumentów aplikacyjnych zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne

 

Prosimy o dopisanie na dokumentach rekrutacyjnych następującej informacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”.

 
WARMIŃSKO-MAZURSKIE TARGI EKONOMII SPOŁECZNEJ PDF Drukuj Email
poniedziałek, 20 kwietnia 2015 16:04

Szanowni Państwo,

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Olsztynie i innymi OWES z województwa warmińsko-mazurskiego organizują

 

Warmińsko-Mazurskie Targi Ekonomii Społecznej

23 maja 2015 roku

Stare Miasto w Olsztynie

 

Jest to doskonała okazja, aby Podmioty Ekonomii Społecznej z całego województwa miały możliwość zaprezentowania działań, którymi się na co dzień zajmują, produktów, które na co dzień wytwarzają oraz usług, które na co dzień świadczą.Jest to forma bezpłatnej promocji na szczeblu wojewódzkim.

 

 

Pozostało jeszcze trochę czasu. W związku z powyższym, WSZYSTKIE zainteresowane podmioty proszę o pilny kontakt z OWES Olsztyn w tej sprawie oraz przesłać formularz zgłoszenia (w załączeniu), jeżeli jeszcze Państwo tego nie uczyniliście. LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!

 

 

Formularze, muszą zostać wypełnione i odesłane do dnia 29 kwietnia 2015 r. w formie papierowej (poczta tradycyjna, faks: (89 533-84-05), jak i elektronicznej na adres e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących organizacji Targów, zapraszamy do kontaktu:

Mateusz Dobkowski, Katarzyna Charkowska-Giedrys

89 533-84-05; 89 533-84-38

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/04/2015/OWES PDF Drukuj Email
piątek, 10 kwietnia 2015 16:48

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/04/2015/OWES

na usługę gastronomiczną


W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”, stosując zasadę konkurencyjności zapraszamy do składania ofert na usługę gastronomiczną. Niniejsze zapytanie zostało ogłoszone na stronie internetowej www.wamacoop.olsztyn.pl,  a także w siedzibie Zamawiającego. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W WIZYCIE STUDYJNEJ PDF Drukuj Email
wtorek, 07 kwietnia 2015 20:50

Zapraszamy przedstawicieli Instytucji Otoczenia Ekonomii Społecznej  oraz przedstawicieli PES z terenu powiatu kętrzyńskiego, mrągowskiego, bartoszyckiego, lidzbarskiego, olsztyńskiego i M. Olsztyn do udziału w wizycie studyjnej w Podmiotach Ekonomii Społecznej województwa podlaskiego, która odbędzie się w dniach 7-8 maja 2015 roku.

 

Wizyta jest organizowana w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” działanie 7.2.2 POKL,  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem wizyty jest zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami z zakresu funkcjonowania Podmiotów Ekonomii Społecznej i ich współpracy z samorządem terytorialnym.

 

Liczba miejsc ograniczona. Organizator zapewnia przejazd, zakwaterowanie i wyżywienie.

 

Bardzo prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do dnia 04 maja 2015 r. na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości bardzo prosimy o kontakt z p. Krzysztofem Wilczkiem pod numerem telefonu: 42 89 533 84 05.

Załączniki:
Plik
Pobierz (WS formularz zgłoszeniowy.doc)WS formularz zgłoszeniowy.doc
 
SZKOLENIA DLA PRZEDSTAWICIELI PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ PDF Drukuj Email
środa, 01 kwietnia 2015 17:29

Szanowni Państwo,


Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie zaprasza przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej na bezpłatne szkolenie. Szkolenie przeznaczone jest dla osób z następujących powiatów: olsztyński, mrągowski, kętrzyński, lidzbarski, bartoszycki i Miasta Olsztyn.

 

21.04.2015 r. - Negocjacje handlowe i nowoczesne techniki sprzedaży w Podmiotach Ekonomii Społecznej- prowadzący Krzysztof Krukowski

 

Program szkolenia:


Część I –Sprzedaż osobista

1. Pracownia zmian zachowań (asertywność, uległość, agresja).

2. Istota sprzedaży osobistej.

3. Struktura procesu sprzedaży.

4. Identyfikacja i selekcja nabywców.

Część II – Technika sprzedaży

5. Planowanie czynności handlowych.

6. Nawiązywanie kontaktu.

7. Sondowanie nabywców.

8. Prezentacja oferty.

9. Wyjaśnianie obiekcji.

10. Negocjowanie warunków transakcji.

11. Finalizowanie transakcji.

12. Tworzenie i utrwalanie pozytywnych relacji z nabywcą.

13. Analiza utraconych zamówień.

Część III -Telmarketing

14. Funkcje i rodzaje telemarketingu.

15. Zasady prowadzenia rozmowy telefonicznej.

16. Techniki w poszczególnych fazach wychodzącej rozmowy telemarketingowej.

17. Komunikacja werbalna.

 

Szkolenie zakończy się wydaniem zaświadczenia o jego ukończeniu.

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe oraz wyżywienie podczas trwania szkolenia.

 

Kontakt z organizatorem:

Katarzyna Charkowska-Giedrys

89 533-84-38, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Miejsce: Hotel Villa Pallas, ul. Żołnierska 4, 11-900 Olsztyn

Godz. 9-16

Organizator: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie

 

Prosimy o wypełnienie zgłoszenia i przesłanie do 5dni przed rozpoczęciem szkolenia na email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
SZKOLENIA DLA PRZEDSTAWICIELI PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ PDF Drukuj Email
poniedziałek, 26 stycznia 2015 17:59

Zapraszamy do udziału w szkoleniu mającym na celu podniesienie wiedzy i kompetencji przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą oraz zwiększenie efektywności i profesjonalizmu ich działalności gospodarczej.

 

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej prowadzących działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową z powiatów: bartoszyckiego, lidzbarskiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, olsztyńskiego i M. Olsztyn.

 

Terminy i tematy szkoleń:

 • 03.03.2015- Marketing w Podmiotach Ekonomii Społecznej - prowadzący Krzysztof Krukowski, dr UWM
 • 19.02.2015- Zarządzanie Podmiotem Ekonomii Społecznej - prowadzący Jarosław Mioduszewski, dr UWM
 • 24.02.2015- Kontrola wewnętrzna, audyt i lustracja w Podmiotach Ekonomii Społecznej - prowadzący Andrzej Kryzel , Dyrektor Oddziału KZR SCH

 

 

Forma przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie zgłoszenia i przesłanie do 5dni przed rozpoczęciem szkolenia na email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Kontakt do organizatora:

10-444 Olsztyn ul. Kołobrzeska 13, pokój: 304a

telefon: (89) 533 84 38

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;

Ilość miejsc jest ograniczona.

 

Potwierdzenie udziału w spotkaniu zostanie przekazane telefoniczne lub przesłane e-mailem na podany w formularzu adres co najmniej 2 dni przed szkoleniem.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia.

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
ZMIANY DLA NOWO REJESTRUJĄCYCH SIĘ STOWARZYSZEŃ I FUNDACJI PDF Drukuj Email
wtorek, 20 stycznia 2015 17:47

Z dniem 1 grudnia 2014 r. weszła w życie Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1161). (ustawa o statystyce publicznej, ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników i ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych). Wynikają z tego ważne zmiany w zakresie regulacji dotyczących procedur rejestracyjnych związanych z rozpoczynaniem działalności.

 

Najważniejsze zmiany dla nowo rejestrujących się stowarzyszeń i fundacji


   1. Nowa organizacja może oficjalnie rozpocząć działalność tuż po zarejestrowaniu się w Krajowym Rejestrze Sądowym, a nie tak jak to miało miejsce do tej pory, dopiero po uzyskaniu kolejnych numerów: NIP i REGON. Bezpośrednio, po wpisaniu organizacji do KRS, będą jej nadawane automatycznie numery: NIP oraz REGON. Organizacja nie musi składać w tym celu żadnych dodatkowych formularzy (tak jak dotychczas – RG-1 czy NIP-2). Numery te są nadane w oparciu o dane wpisane do formularzy KRS. W założeniu ma to skrócić czas oczekiwania na zarejestrowanie w KRS (choć pytanie jak to będzie w praktyce, ponieważ np. w ustawie o stowarzyszeniach i tak nadal jest podany okres 3-mięsieczny na rejestrację – przyp. red.).
   2. Zniesiono też obowiązek składania do KRS umowy potwierdzającej prawo do użytkowania lokalu (musiały ją składać organizacje, które wpisywały się jednocześnie do rejestru przedsiębiorców i korzystały z zasady jednego okienka).
   3. Organizacja wpisana do KRS w ciągu 21 dni od rejestracji musi złożyć w urzędzie skarbowym formularz uzupełniający (NIP-8). Podaje w nim dane, które nie były jeszcze znane w momencie rejestracji: numer rachunku bankowego, dane kontaktowe, przewidywaną liczba zatrudnianych. Będzie też określać „przeważający rodzaj działalności statutowej” (jak poinformowano nas w jednym z urzędów statystycznych dla większości organizacji pozarządowych będzie to kod 94.99.Z). Organizacja zgłasza te wszystkie dane w urzędzie skarbowym, a ten przekazuje je do GUS i ZUS. Zgłoszenie danych uzupełniających nie wstrzymuje rozpoczęcia przez organizację działalności. NIP-8 można złożyć w formie elektronicznej lub papierowej.
   4. Zmieniają się niektóre formularze KRS

 

Więcej…
 
PRZERWA W PRACY IES I OWES PDF Drukuj Email
piątek, 09 stycznia 2015 11:00

W dniach 14-15.01.2015 roku nieczynne będą biura Inkubatorów Ekonomii Społecznej w Mrągowie, Kętrzynie i Olsztynie oraz Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie. Przerwa spowodowana jest szkoleniem Pracowników IES i OWES.

 
OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE PDF Drukuj Email
niedziela, 04 stycznia 2015 11:40

 

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE

Program Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej

 

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” realizowany jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olsztynie

 

Naszymi działaniami obejmujemy powiaty: bartoszycki, lidzbarski, kętrzyński, olsztyński grodzki, olsztyński ziemski i mrągowski

 

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie oraz wzmocnienie potencjału sektora ekonomii społecznej i poszerzenie zakresu działań podmiotów ekonomii społecznej w powiatach objętych projektem a przede wszystkim osobom zainteresowanym działaniami i zatrudnieniem w sektorze ekonomii społecznej.

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie świadczy bezpłatnie:

 • usługi informacyjno-konsultacyjne dla osób zainteresowanych ekonomią społeczną,
 • kompleksowe usługi doradcze biznesowe, marketingowe, prawne i księgowe,
 • profesjonalne szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej,
 • usługi wspierające rozwój partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej (m.in. poprzez budowę sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu wspierania rozwoju podmiotów ekonomii społecznej) oraz konsolidacji podmiotów ekonomii społecznej,
 • działania promocyjne na rzecz zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.
Więcej…
 
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/12/2014/OWES PDF Drukuj Email
sobota, 20 grudnia 2014 20:37

Po rozpatrzeniu wszystkich ofert według kryteriów podanych w zapytaniu ofertowym wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Gastronomia Strzelec – Wojciech Strzelec, Olsztyn ul. Żołnierska 4

 
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/12/2014/OWES PDF Drukuj Email
niedziela, 07 grudnia 2014 20:36

Po rozpatrzeniu wszystkich ofert według kryteriów podanych w zapytaniu ofertowym wybrano ofertę złożoną przez Wykonawców:

1

Zarządzanie Podmiotami Ekonomii Społecznej

Jarosław Mioduszewski

 

2

Marketing w Podmiotach Ekonomii Społecznej

Krzysztof Krukowski

3

Kontrola wewnętrzna, audyt i lustracja

Andrzej Kryzel

 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/12/2014/OWES PDF Drukuj Email
środa, 03 grudnia 2014 14:30

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/12/2014/OWES

na usługę: gastronomiczną i wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem


W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”, stosując zasadę konkurencyjności zapraszamy do składania ofert na usługę: gastronomiczną i wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem. Niniejsze zapytanie zostało ogłoszone na stronie internetowej www.wamacoop.olsztyn.pl,  a także w siedzibie Zamawiającego. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/12/2014/OWES PDF Drukuj Email
środa, 03 grudnia 2014 13:21

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/12/2014/OWES

na realizację usług szkoleniowych


W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”, stosując zasadę konkurencyjności zapraszamy do składania ofert na realizację usług szkoleniowych. Niniejsze zapytanie zostało ogłoszone na stronie internetowej www.wamacoop.olsztyn.pl,  a także w siedzibie Zamawiającego. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 
DZIEŃ WOLNY OD PRACY PDF Drukuj Email
wtorek, 04 listopada 2014 11:13

Dzień 10 listopada 2014 r. jest dniem wolnym od pracy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie oraz Inkubatorów Ekonomii Społecznej w Kętrzynie i Mrągowie.

 
VI Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej, 17 - 19.11.2014 r., Warszawa PDF Drukuj Email
środa, 15 października 2014 18:47

Zapraszamy spółdzielców socjalnych do udziału w kolejnym już Ogólnopolskim Forum Spółdzielczości Socjalnej Zgłoszenia on-line przyjmowane są do 12 listopada 2014 r. - www.ofrss.pl/formularz


Niezbędne informacje można pobrać ze strony internetowej: http://ozrss.pl/spotkania-i-szkolenia/ogolnopolskie-fora-spoldzielczosci-socjalnej/vi-ogolnopolskie-forum-spoldzielczosci-socjalnej-2014/

 
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/09/2014/OWES PDF Drukuj Email
piątek, 10 października 2014 19:18

Po rozpatrzeniu wszystkich ofert według kryteriów podanych w zapytaniu ofertowym wybrano ofertę złożone przez:

Centrum Usług Wspólnych Kompleks Recepcyjno-Wypoczynkowy Łańsk, 11-034 Stawiguda

 
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży oraz I Forum Spółdzielni Socjalnych Województwa Warmińsko Mazurskiego PDF Drukuj Email
piątek, 10 października 2014 17:11

Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży, podejmowania inicjatyw społecznych przez młodzież oraz zagadnienia spółdzielni uczniowskich i socjalnych były tematem konferencji zorganizowanej w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie.

 

Kolejnym ważnym wydarzeniem było I Forum Spółdzielnie Socjalnych Województwa Warmińsko Mazurskiego w trakcie którego spółdzielcy omawiali tematy promocji, konsolidacji i wzajemnej współpracy spółdzielni socjalnych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z relacją przygotowaną przez Telewizję Olsztyn:

http://www.telewizjaolsztyn.pl/10,3330-ksztaltowanie_przedsiebiorczosci_wsrod_mlodziezy_.html

 
Wyróżnienie dla Inkubatora Ekonomii Społecznej w Kętrzynie PDF Drukuj Email
piątek, 03 października 2014 17:35

 

Inkubator Ekonomii Społecznej w Kętrzynie otrzymał podziękowania za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości w środowisku lokalnym oraz za zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki

 
Konferencja „Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży” oraz I Forum Spółdzielni Socjalnych Województwa Warmińsko Mazurskiego PDF Drukuj Email
piątek, 26 września 2014 09:17

Zaproszenie na konferencję


„Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży”

oraz

I Forum Spółdzielni Socjalnych Województwa Warmińsko Mazurskiego

 

 

Szanowni Państwo,

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie wraz ze  Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP przy współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie oraz Zespołem ds. Ekonomii Społecznej w Olsztynie mają zaszczyt zaprosić Państwa na Konferencję „Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży” oraz I Forum Spółdzielni Socjalnych Województwa Warmińsko Mazurskiego.

 

Konferencja jest jednym z działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do udziału w konferencji szczególnie zapraszamy młodzież, przedstawicieli placówek oświatowych, instytucji rynku pracy i pomocy społecznej, samorządów lokalnych, ośrodków naukowych, podmiotów ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych.

 

Ze względów organizacyjnych, uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 7 października 2014 r. pocztą elektroniczną: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; faxem nr (89) 533 84 05 lub telefonicznie nr tel. (89) 526 43 66,

 

Konferencja odbędzie się

9 października 2014 roku (czwartek) o godzinie 10.00

w Hotelu Park, Al. Warszawska 119

 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/09/2014/OWES PDF Drukuj Email
wtorek, 23 września 2014 11:57

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/09/2014/OWES

na usługę: gastronomiczną i wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem


W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”, stosując zasadę konkurencyjności zapraszamy do składania ofert na usługę: gastronomiczną i wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem. Niniejsze zapytanie zostało ogłoszone na stronie internetowej www.wamacoop.olsztyn.pl,  a także w siedzibie Zamawiającego. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/08/2014/OWES PDF Drukuj Email
środa, 03 września 2014 18:00

Po rozpatrzeniu wszystkich ofert według kryteriów podanych w zapytaniu ofertowym wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, 30-646 Kraków ul. Malborska 65

 
Nabór wniosków o przyznanie Znaku Promocyjnego „Zakup Prospołeczny” PDF Drukuj Email
piątek, 22 sierpnia 2014 10:27

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w dniu 25.08.2014 r. rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie Znaku Promocyjnego „Zakup Prospołeczny”. Komplet dokumentacji (wzory do pobrania na http://www.warmia.mazury.pl/pl/polityka-spoleczna/system-rops/ekonomia-spoleczna), oprócz wniosku i ankiety, obejmuje następujące załączniki:

1. odpis/wyciąg z właściwego rejestru lub wydruk z internetowej wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego umożliwiający weryfikację przez Kapitułę Certyfikującą formy prawnej certyfikowanego podmiotu;
2. odpis/wyciąg z właściwego rejestru lub jakikolwiek inny dokument jednoznacznie potwierdzający funkcjonowanie podmiotu co najmniej 6 miesięcy;

3. oświadczenie/właściwe dokumenty przedstawione przez dany podmiot, który wykazuje w nim/nich faktyczną realizację działalności o charakterze społecznym lub społecznie użytecznym na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykluczonych społecznie lub społeczności lokalnej, umożliwiające weryfikację przez Kapitułę Certyfikującą społecznych celów działania podmiotu;
4. oświadczenie o posiadaniu nie mniej niż 30% przychodów własnych w ogólnej wartości przychodów, zawierające informację o przychodach ze sprzedaży dóbr i usług, dotacjach ze środków budżetu państwa, budżetu UE oraz budżetu jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań publicznych przez dany podmiot oraz bilans i rachunek wyników za ostatni okres obrachunkowy (w przypadku podmiotów, które działają krócej niż 12 miesięcy, wyciąg z ksiąg rachunkowych za okres prowadzonej działalności), umożliwiające weryfikację przez Komisję Certyfikującą ekonomicznego wymiaru działania podmiotu.

Wnioski o przyznanie Znaku Promocyjnego „Zakup Prospołeczny” można składać osobiście, kurierem lub pocztą w terminie od 25.08.2014 r. do 26.09.2014 r. w godz. Od 8.00 do 15.00  w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, 10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17. W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt z numerem tel.: 89 512 55 46.

 

Decyduje data wpływu wniosku do instytucji organizującej nabór wniosków

 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/08/2014/OWES PDF Drukuj Email
poniedziałek, 11 sierpnia 2014 15:09

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/08/2014/OWES

na usługi opracowania strategii rozwoju oraz szkoleniowo - doradcze w zakresie

poszukiwania i testowania długotrwałych źródeł finansowania OWES


W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”, stosując zasadę konkurencyjności zapraszamy do składania ofert na usługi opracowania strategii rozwoju oraz szkoleniowo - doradcze w zakresie poszukiwania i testowania długotrwałych źródeł finansowania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Niniejsze zapytanie zostało ogłoszone na stronie internetowej www.wamacoop.olsztyn.pl,  a także w siedzibie Zamawiającego. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 
WAKACYJNE WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY - INFORMACJE ORGANIZACYJNE PDF Drukuj Email
wtorek, 05 sierpnia 2014 11:00

Szanowni Państwo,

Osoby zaproszone do udziału w Wakacyjnych Warsztatach projektu „Kto odpowiada za Twoją przyszłość ?” otrzymały informacje organizacyjne w formie elektronicznej.

Ponadto przypominamy:

Termin warsztatów:

1 1 - 1 4 . 0 8 . 2 0 1 4 – g r u p a 1 i 2

1 8 - 2 1 . 0 8 . 2 0 1 4 – g r u p a 3 i 4

Informacje dotyczące dni wyjazdów:

Godz. 8.45 Zbiórka uczestników przed Halą Urania w Olsztynie

Godz. 9.00 Wyjazd z Olsztyna do miejsca szkolenia - Hotel Kormoran Mierki, Kołatek 2, Olsztynek

W dniu wyjazdu w nagłych przypadkach proszę o kontakt z opiekunami grup tel. 537 189 202

 
WAKACYJNE WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY PDF Drukuj Email
poniedziałek, 23 czerwca 2014 17:03

 
KTO ODPOWIADA ZA TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ ? PDF Drukuj Email
poniedziałek, 09 czerwca 2014 17:56

W związku z realizacją projektu pt. „Kto odpowiada za Twoją przyszłość?” do udziału w projekcie zapraszamy młodych ludzi zainteresowanych realizacją projektów i inicjatyw młodzieżowych na rzecz społeczności lokalnych.


Projekt zakłada kształtowanie wiedzy i umiejętności pozwalających na aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i zaangażowanie w sprawy publiczne.

 

Celem projektu jest zainspirowanie młodzieży (osoby w wieku od 16 do 25 lat) do tworzenia sieci młodych społeczników inicjujących i realizujących idee społeczeństwa obywatelskiego poprzez działania na rzecz społeczności lokalnych, regionu i środowiska naturalnego województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Uczestnicy projektu będą mieli możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich. W trakcie 4-dniowych wakacyjnych warsztatów, otrzymają niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu organizacji skutecznych inicjatyw społecznych, zarządzania projektami i umiejętności pracy w zespole oraz wsparcie mentorskie i coachingowe. Uczestnicy warsztatów, przy wsparciu wykładowców, wypracują wstępne koncepcje inicjatyw społecznych.

 

Do dyspozycji uczestników stworzono narzędzie do komunikacji i wymiany informacji oraz drobnych praktyk w ramach prowadzonych inicjatyw: www.facebook.com/ktoodpowiadazatwojaprzyszlosc

 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Liczba uczestników jest ograniczona.

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Planowany terminy i miejsce letnich warsztatów:

11-14.08.2014r – Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe KORMORAN w Mierkach koło Olsztynka

18-21.08.2014r – Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe KORMORAN w Mierkach koło Olsztynka

 

Zgłoszenie należy przysłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz pocztą do 26.06.2014r. na załączonych formularzach oraz w wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP, 10-444 Olsztyn ul. Kołobrzeska 13 pok.2013a


 
WIZYTA STUDYJNA W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PDF Drukuj Email
piątek, 06 czerwca 2014 07:09

W dniach 02-03.06.2014r odbyła się wizyta studyjna w podmiotach Ekonomii Społecznej województwa mazowieckiego zorganizowana w ramach działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie. Udział w wizycie wzięło 20 osób, przedstawicieli PES, JST, instytucji rynku pracy i pomocy społecznej województwa warmińsko – mazurskiego.

Wizyta w podmiotach ekonomii społecznej województwa mazowieckiego rozpoczęto spotkaniem z Prezesem Krajowej Radzie Spółdzielczej Panem Alfredem Domagalskim który zapoznał uczestników z zadaniami Krajowej Rady Spółdzielczej. Pracownicy Spółdzielczego Instytutu Badawczego KRS, dr Adam Piechowskim i Magdalena Waniewska, przedstawili rys historyczny spółdzielczości, zasady ruchu spółdzielczego oraz zakres prac prowadzonych przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych.

Pierwszą odwiedzoną spółdzielnią socjalną, była  Spółdzielnia Socjalna „Stary Mokotów”. Spółdzielnia Socjalna „Stary Mokotów” jest jednym z niewielu przedsiębiorstw oferujących catering wegetariański. Spółdzielnia prowadzi sklep internetowy ze zdrową żywnością (www.ekomoko.pl) i produktami ekologicznymi. W spotkaniu uczestniczył Prezes spółdzielni, który opowiedział o samym pomyśle założenie spółdzielni, powstawaniu i bieżącym funkcjonowaniu spółdzielni. Oprócz uzyskania wiedzy merytorycznej, uczestnicy zapoznali się z ofertą kulinarną spółdzielni.

 

Więcej…
 
TARGI EKONOMII SPOŁECZNEJ PDF Drukuj Email
poniedziałek, 19 maja 2014 00:00

W sobotę 17 maja 2014 roku w Olsztynie na stoiskach wokół Starego Ratusza spółdzielnie socjalne i organizacje pozarządowe działające na Warmii i Mazurach prezentowały swoją ofertę.

 
DZIEŃ SPÓŁDZIELCZOŚCI I EKONOMII SPOŁECZNEJ ZIEMI KĘTRZYŃSKIEJ PDF Drukuj Email
poniedziałek, 12 maja 2014 16:17

W piątek 9 maja 2014 roku, podmioty ekonomii społecznej mogły przed kętrzyńskim Ratuszem zaprezentować mieszkańcom swoją działalność. Wśród nich znalazły się między innymi spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, gminne spółdzielnie, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa oraz organizacje pozarządowe. Organizatorem Dnia Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej Ziemi Kętrzyńskiej było Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP, Inkubatora Ekonomii Społecznej w Kętrzynie oraz Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Kętrzynie.

 

 
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/04/2014/OWES PDF Drukuj Email
sobota, 10 maja 2014 18:52

Po rozpatrzeniu wszystkich ofert według kryteriów podanych w zapytaniu ofertowym wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Centrum Szkoleniowo Konferencyjne KZRS „SCH”, 04-867 Warszawa ul. Odrębna 4

 
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/04/2014/OWES PDF Drukuj Email
sobota, 10 maja 2014 18:17

Po rozpatrzeniu wszystkich ofert według kryteriów podanych w zapytaniu ofertowym wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Pierogarnia,10-026 Olsztyn ul. Stare Miasto 26

 
Ekonomia społeczna w rozwoju lokalnym – doświadczenia krajowe i europejskie PDF Drukuj Email
poniedziałek, 05 maja 2014 10:59

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego

zaprasza na konferencję

„Ekonomia społeczna w rozwoju lokalnym – doświadczenia krajowe i europejskie”

 
DZIEŃ SPÓŁDZIELCZOŚCI I EKONOMII SPOŁECZNEJ ZIEMI KĘTRZYŃSKIEJ PDF Drukuj Email
piątek, 02 maja 2014 17:49

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości

i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

oraz Zespół ds. Ekonomii Społecznej

mają zaszczyt zaprosić na uroczystość

Dnia Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej Ziemi Kętrzyńskiej

9 maja 2014, godz. 14.30

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Kętrzynie

 

Program:

14.30 - Oficjalne otwarcie

Rozpoczęcie i przywitanie gości przez Pana Krzysztofa Hećmana Burmistrza Miasta Kętrzyn

Wystąpienia zaproszonych gości

15.20 - Wystąpienie artystyczne, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kętrzynie

16.00 - Wystąpienie Stowarzyszenia HIP-HOP Mazury

16.40 - Wystąpienie Rolkarzy Freestyle BlueBear z Kętrzyna

17.10 - Paweł Brzoza z zespołu MAGNESS

18.00 - Zespół Muzyczny Apropos - Spółdzielnia Socjalna Olsztyn

Ok. 19.30 - Zakończenie

W trakcie wystąpień artystycznych odbędą się prezentacje podmiotów ekonomii społecznej

funkcjonujących na terenie powiatu kętrzyńskiego, konkursy z nagrodami (min. rower ufundowany przez KEN-MED), poczęstunek, Kącik Malucha oraz inne atrakcje

Załączniki:
Plik
Pobierz (plakat.pdf)plakat.pdf
 
SZKOŁA ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM SPOŁECZNYM PDF Drukuj Email
środa, 30 kwietnia 2014 10:53

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie

zaprasza na cykl 4 trzydniowych szkoleń

„SZKOŁA ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM SPOŁECZNYM”

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu mającym na celu podniesienie wiedzy i kompetencji przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą oraz zwiększenie efektywności i profesjonalizmu ich działalności gospodarczej.

 

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej prowadzących działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową z powiatów: bartoszyckiego, lidzbarskiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, olsztyńskiego i M. Olsztyn.

Tematy:

 • Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej – 16 h;
 • Aktualne wymagania prawne wobec PES prowadzących działalność gospodarczą – 8 h;
 • Budowanie stabilności finansowej PES, w tym tworzenie biznesplanów, zdobywanie zewnętrznych środków – 24 h;
 • Prowadzenie finansów w PES – 16 h;
 • Public relations i marketing w PES – 8 h;
 • Praca metodą projektów – 16 h;
 • Budowanie partnerstwa lokalnego na rzecz ES – 8 h.

Terminy (4 trzydniowe spotkania, łącznie 96 godzin):

23-25.05.2014 r., 13-15.06.2014 r., 29-31.08.2014 r.,12-14.10.2014 r.

Przyjmujemy zapisy na cały cykl (nie na pojedyncze szkolenia)

 

Szkolenie odbywało będzie się w Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym KORMORAN w Mierkach, Kołatek 2, 11-015 Olsztynek.  Zapewniamy bezpłatny nocleg i wyżywienie.

 
SZKOŁA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH PDF Drukuj Email
środa, 30 kwietnia 2014 10:27

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie

zapraszamy na cykl 7 dwudniowych szkoleń

„SZKOŁA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH”

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu mającym na celu podniesienie wiedzy i kompetencji z zakresu ekonomii społecznej przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz zwiększenie efektywności i profesjonalizmu ich działalności w obszarze ekonomii społecznej.

 

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej prowadzących działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową z powiatów: bartoszyckiego, lidzbarskiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, olsztyńskiego i M. Olsztyn.

 

Tematy:

 • ABC ekonomii społecznej - podstawowe pojęcia, prawne podstawy zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej – 16 h;
 • Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej – 16 h;
 • Budowanie stabilności finansowej PES – 16 h;
 • Działalność gospodarcza w NGO – 16 h;
 • Public relations i marketing w PES – 16 h;
 • Praca metodą projektów – 16 h;
 • Partnerstwa lokalne na rzecz ES – 16 h.

 

Terminy szkoleń (7 dwudniowych spotkań, łącznie 112 godzin):

24-25.05.2014r., 14-15.06.2014r., 30-31.08.2014r., 13-14.09.2014r., 4-5.10.2014r., 18-19.10.2014r., 8-9.11.2014r.

Zapisy przyjmujemy na cały cykl szkoleniowy (nie na pojedyncze szkolenia).

 

Szkolenie odbywało będzie się w Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym KORMORAN w Mierkach, Kołatek 2, 11-015 Olsztynek.  Zapewniamy bezpłatny nocleg i wyżywienie.

 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/04/2014/OWES PDF Drukuj Email
wtorek, 22 kwietnia 2014 13:42

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/04/2014/OWES

na usługę noclegową i gastronomiczną

W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”, stosując zasadę konkurencyjności zapraszamy do składania ofert na usługę: noclegową i gastronomiczną. Niniejsze zapytanie zostało ogłoszone na stronie internetowej www.wamacoop.olsztyn.pl,  a także w siedzibie Zamawiającego. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/04/2014/OWES PDF Drukuj Email
wtorek, 22 kwietnia 2014 12:39

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/04/2014/OWES

na usługę gastronomiczną

W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”, stosując zasadę konkurencyjności zapraszamy do składania ofert na usługę gastronomiczną. Niniejsze zapytanie zostało ogłoszone na stronie internetowej www.wamacoop.olsztyn.pl,  a także w siedzibie Zamawiającego. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 
ZESPÓŁ DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE PDF Drukuj Email
środa, 26 marca 2014 00:00

 

Zarządzeniem  nr 121 z dnia 20 marca 2014 roku Prezydent Olsztyna powołał

Zespół do Spraw Rozwoju Ekonomii Społecznej w Olsztynie


 
ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA PDF Drukuj Email
poniedziałek, 24 marca 2014 10:20

Szkolenie doskonalące dla członków i pracowników spółdzielni socjalnych lub  organizacji pozarządowych z powiatów: bartoszyckiego, lidzbarskiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, olsztyńskiego i M. Olsztyn, które prowadzą/zamierzają prowadzić, działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową.

 

 

 • Sprawozdawczość merytoryczna i finansowa w Podmiotach Ekonomii Społecznej

 

Prowadzenie: Jerzy Pobreźny

Termin: 01.04.2014 r.; 9:00 – 15:00

Miejsce: Hotel Villa Pallas, ul. Żołnierska 4, 11-900 Olsztyn

Szczegółowy zakres tematyczny: Sprawozdania finansowe organizacji nie prowadzącej działalności gospodarczej; Sprawozdania finansowe organizacji prowadzącej działalność gospodarczą; Sprawozdawczość merytoryczna OPP, PES; Sprawozdawczość finansowa: aspekty prawne, bilans, rachunek wyników, CIT.

 

 

 • Prawo pracy w Podmiotach Ekonomii Społecznej

 

Prowadzenie: mec. Lech Obara

Termin: 08.04.2014 r.; 9:00 – 15:00

Miejsce: Hotel Villa Pallas, ul. Żołnierska 4, 11-900 Olsztyn

Organizator: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie

Szczegółowy zakres tematyczny: Prawo pracy i dokumentacja pracownicza w Podmiotach Ekonomii Społecznej.

 

 

 • ZUS i kadry w Podmiotach Ekonomii Społecznej

 

Prowadzenie: Alina Siedlikowska

Termin: 15.04.2014 r.; 9:00 – 15:00

Miejsce: Hotel Villa Pallas, ul. Żołnierska 4, 11-900 Olsztyn

Szczegółowy zakres tematyczny: Obowiązki podatkowe; ZUS i kadry w Podmiotach Ekonomii Społecznej.

 

 

 • Zarządzanie Podmiotami Ekonomii Społecznej

 

Prowadzenie: Małgorzata Bobryk

Termin: 17-18.04.2014 r.; 9:00 – 15:00

Miejsce: Hotel Villa Pallas, ul. Żołnierska 4, 11-900 Olsztyn

Szczegółowy zakres tematyczny: Zarządzanie zasobami ludzkimi, relacjami i zadaniami; Promocja PES.

 

 

 • Marketing w Podmiotach Ekonomii Społecznej

 

Prowadzenie: Paweł Strączek

Termin: 05.08.2014 r.; 9:00 – 15:00

Miejsce: Hotel Villa Pallas, ul. Żołnierska 4, 11-900 Olsztyn

Szczegółowy zakres tematyczny: Promocja, reklama PES; Budowanie wizerunku PES; Pozyskiwanie klientów.

 

 

 • BHP

 

Prowadzenie: Elżbieta Tkaczyk

Termin: 08.07.2014 r.; 9:00 – 15:00

Miejsce: Hotel Villa Pallas, ul. Żołnierska 4, 11-900 Olsztyn

Szczegółowy zakres tematyczny: Ocena zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami; Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; Ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

 

Szkolenia zakończą się wydaniem zaświadczeń o ich ukończeniu.

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe oraz wyżywienie podczas trwania szkolenia.

 

Kontakt z organizatorem:

Lidia Dąbrowska

89 533-84-38, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączniki:
Plik
Pobierz (ZGŁOSZENIE - 1-DNIOWE.doc)ZGŁOSZENIE - 1-DNIOWE.doc
 
ZMIANA TERMINU ZGŁOSZEŃ NA WARMIŃSKO-MAZURSKIE DNI Z EKONOMIĄ SPOŁECZNĄ PDF Drukuj Email
piątek, 21 marca 2014 21:57

Z uwagi na duże zainteresowanie udziałem w  Warmińsko-Mazurskich Dniach z Ekonomią Społeczną, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej postanowił wydłużyć termin nadsyłania kart zgłoszeniowych na Targi oraz Drzwi otwarte do 31.03.2014 roku

 
WARMIŃSKO-MAZURSKIE DNI Z EKONOMIĄ SPOŁECZNĄ PDF Drukuj Email
środa, 19 marca 2014 07:55

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu systemowego „Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach” we współpracy z Ośrodkami Wspierania Ekonomii Społecznej w Elblągu, Olsztynie, Ełku i Nidzicy oraz Warmińsko-Mazurskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych w dniach 9-17 maja 2014 organizuje „Warmińsko-Mazurskie Dni z Ekonomią Społeczną”, podczas których przybliży wszystkim mieszkańcom regionu działalność podmiotów ekonomii społecznej.

 

Wszystkich zainteresowanych do włączenia się w inicjatywę organizacji „Warmińsko-Mazurskich Dni z Ekonomią Społeczną” poprzez udział w Drzwiach otwartych bądź Targach ekonomii społecznej zapraszamy do przesłania na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. karty zgłoszeniowej.

 

Więcej…
 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/03/2014/OWES PDF Drukuj Email
czwartek, 13 marca 2014 15:31

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/03/2014/OWES

na usługę doradztwa specjalistycznego z zakresu prawa


W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”, stosując zasadę konkurencyjności zapraszamy do składania ofert na usługę doradczą z zakresu prawa. Niniejsze zapytanie zostało ogłoszone na stronie internetowej www.wamacoop.olsztyn.pl,  a także w siedzibie Zamawiającego. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/03/2014/OWES PDF Drukuj Email
czwartek, 13 marca 2014 14:43

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/03/2014/OWES

na usługi doradztwa w zakresie rozwoju zawodowego i osobistego

W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”, stosując zasadę konkurencyjności zapraszamy do składania ofert na usługi doradztwa w zakresie rozwoju zawodowego i osobistego. Niniejsze zapytanie zostało ogłoszone na stronie internetowej www. wamacoop.olsztyn.pl,  a także w siedzibie Zamawiającego. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 
Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia PDF Drukuj Email
środa, 05 marca 2014 11:46

Realizując postanowienia § 13 Statutu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA - COOP, uprzejmie informujemy, że Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia odbędzie się dnia 20.03.2014r. (czwartek) o godz. 12.00 w Sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” w Olsztynie ul. Kołobrzeska 13 pok.224

 
NOWY PODMIOT EKONOMII SPOŁECZNEJ W REGIONIE PDF Drukuj Email
piątek, 28 lutego 2014 11:35

W dniu 26.02.2014 roku postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie

wpisana została do rejestru pod numerem KRS 0000491682

 

Mrągowska Spółdzielnia Socjalna PROFIT

 
NOWY PODMIOT EKONOMII SPOŁECZNEJ W REGIONIE PDF Drukuj Email
czwartek, 30 stycznia 2014 16:38

W dniu 30.01.2014 roku postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie

wpisane zostało do rejestru pod numerem KRS 0000494152

 

Stowarzyszenie HIP-HOP Mazury z siedzibą w Kętrzynie

 
PODSTAWY EKONOMII SPOŁECZNEJ W SZKOŁACH PDF Drukuj Email
wtorek, 28 stycznia 2014 20:21

W ramach działań konsultantów Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie oraz Inkubatorów Ekonomii Społecznej w Mrągowie i w Kętrzynie w dniach 13-24 stycznia 2014 odbyły się spotkania konsultantów i animatorów z uczniami szkół ponadgimnazjalnych.  Spotkania miały na celu przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z ekonomią społeczną. Uczniowie dowiedzieli się czym są spółdzielnie socjalne, spółdzielnie uczniowskie, fundacje czy stowarzyszenia. Osoby prowadzące spotkania starały się pokazać uczniom możliwości i korzyści jakie daje działalność w różnego rodzaju podmiotach ekonomii społecznej. Głównym celem spotkań było uświadomienie uczestnikom, że podmioty ekonomii społecznej mogą być doskonałą alternatywą dla osób poszukujących pracy , ponieważ stwarzają możliwości samozatrudnienia. W spotkaniach udział wzięło 278 osób, uczennic i uczniów Liceów Ogólnokształcących, Liceów Profilowanych i Techników Zawodowych.

 
Wstępna analiza warunków umożliwiających powstawanie inicjatyw klastrowych w obszarze ekonomii społecznej na terenie działania OWES w Olsztynie PDF Drukuj Email
wtorek, 28 stycznia 2014 00:00

Zapraszamy do zapoznania się z raportem nt. "Wstępna analiza warunków umożliwiających powstawanie inicjatyw klastrowych w obszarze ekonomii społecznej na terenie działania OWES w Olsztynie"

 
PRZERWA W PRACY IES I OWES PDF Drukuj Email
środa, 08 stycznia 2014 11:46

Szanowni Państwo,

w dniu 10.01.2014 roku nieczynne będą biura Inkubatorów Ekonomii Społecznej w Mrągowie i Kętrzynie oraz Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie. Przerwa spowodowana jest szkoleniem Pracowników IES i OWES.

 
SKŁADANIE SKARG, WNIOSKÓW LUB POCHWAŁ PDF Drukuj Email
wtorek, 10 września 2013 18:14

Szanowni Państwo,

 

Podpisane skargi, wnioski lub pochwały, dotyczące funkcjonowania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie lub Inkubatorów Ekonomii Społecznej w Olsztynie, Kętrzynie i Mrągowie, mogą być składane w biurze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP.

 

Sposoby składania:

faksem:

89 533 84 05

pisemnie na adres:

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

10-444 Olsztyn ul. Kołobrzeska 13 pok. 2013 a

 

Tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków:

  1. Podpisane skargi, wnioski lub pochwały muszą być wnoszone w formie pisemnej lub za pomocą faksu;
  2. Przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli tego żąda wnoszący;
  3. Na złożone skargi lub wnioski udziela się odpowiedzi w formie pisemnej, wysyłając korespondencję na wskazany w piśmie adres odpowiednio skarżącego lub wnoszącego.
 
CENTRUM DORADZTWA I SZKOLEŃ OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ PDF Drukuj Email
piątek, 17 maja 2013 16:20

Zapraszamy do korzystania z usług szkoleniowo-doradczych

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie świadczy bezpłatnie:

 • usługi informacyjno-konsultacyjne dla osób zainteresowanych ekonomią społeczną,
 • kompleksowe usługi doradcze biznesowe, marketingowe, prawne i księgowe,
 • profesjonalne szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej,
 • usługi wspierające rozwój partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej (m.in. poprzez budowę sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu wspierania rozwoju podmiotów ekonomii społecznej) oraz konsolidacji podmiotów ekonomii społecznej,
 • działania promocyjne na rzecz zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.
 

Copyright® acdsystem